Albisteak
MONDIAL ASSISTANCE telefono zenbakiaren
Gipuzkoako Mendizale Federaziotik bidali dute mesua.
 Antza denez Españiar estatutik kanpo gertatzen diren ispripuetarako telefonoa aldatu dute. Hemendik aurrera hurrengo telefono hau erabili atzerrian istripuren bat izanez gero . 
[ Atzera ]
mendixa
mendia bizirik