Albisteak
POL-POL KONTUAK 2018
  POL-POL MENDIZALE TALDEA 
     
     
DEL 1 AL 49 GASTOS IMPORTES ACUMULADOS 
0 DEVOLUCION CUOTAS -432,00
1 DEVOLUCIO CUOTA MENORES 0,00
2 SECRETARIA -3.900,00
3 FEDERACIÓN PAGOS LICENCIAS -38.602,20
4 IRTEERAK GASTUAK -17.760,85
5 GOIERRI BUS -11.714,00
6 IMPRESPAL+GARBIL Imprenta -1.463,65
7 LOKAL BERRRIA FAKTURAK -53.667,41
8 EUSKALTEL -875,50
9 LAGUNTZA UNAIZ PEREZ ARENAZA -150,00
10 ASEGURUAK -341,22
11 ELKARMEDIA WEB GUNEA -302,50
12 MENDI ASTEA -750,00
13 BANKUEN KOMISIOAK -39,00
14 BANKUEN GASTUAK -430,10
15 DROSOPHILA EDICIONES -39,95
16 URA ETA ZABORRA -431,76
17 URBANA eta APERTURA LICENCIA -627,09
18 IBERDROLA ELEKTRIZITATEA -444,31
19 BETERANOAK CAZORLA -300,00
20 EKITALDIAK TXARLAK -100,00
21 PAGO A HANKALUZE SUBVENIÓN -840,00
22 FAKTURA anitzak -486,91
23 PAGOS A EROSKI MALLORKA -31.572,55
24 LIBURUAREN GASTUAK  -14.241,50
25 URTEURRENAREN GASTUAK 0,00
26 DIPUTACIÓN MODELO 110 -345,00
27 Devoluciones -698,70
28 CONFUSIONES -54,92
29 HURBIL - INFORMATIKA 0,00
30 CAJA 0,00
     
     
  GUZTIRA GASTUAK -180.611,12
     
DEL 50 AL 99 INGRESOS IMPORTES ACUMULADOS
50 CUOTAS SOCIOS ADULTOS 6.168,00
51 CUOTAS SOCIOS MENORES 8,00
52 0 0,00
53 FEDERACIÓN COBROS POR LICENCIAS 45.333,11
54 IRTEERAK DIRUSARRERAK 28.790,00
55 IRTEERAK DIRUSARRERAK GAZTE 2.065,00
56 IKASTETXEAK 2.270,84
57 0 0,00
58 TRANSFERENTZIA BANKETXE TARTEAN 0,00
59 0 0,00
60 ASEGURUTIK DIRUSARRERAK 0,00
61   0,00
62 MENDI ASTEA 1.100,00
63 BANKUEN INTERESAK 0,00
64 KUTXA SARRERAK 0,00
65 0 0,00
66 IBILALDI NEURTUA DIRU LAGUNTZA FEDER. 0,00
67 0 0,00
68 0 0,00
69 BETERANOAK CAZORLA 0,00
70 UDALAREN DIRULAGUNTZAK 7.436,80
71 NOTARIA DIRUSARRERAK 0,00
72 0 0,00
73 DIRUSARRERAK MALLORKA 31.755,00
74   0,00
75 LIBURUAren salmentaren dirua 7.110,00
76 LIBURUA egiteko diru laguntzak 13.000,00
77 PUNTAIK PUNTA  0,00
78 UDALAREN DIRULAGUNTZA HANKA LUZE -660,00
79 UDALA 2016-2017 0,00
80 0 0,00
     
     
  GUZTIRA SARRERAK 144.376,75
  SALDO TOTAL A LA FECHA 6.149,64
RESUMEN 2018
CUOTAS 5.744,00
FEDERACION 6.730,91
BIDAIAK 3.650,99
UDALA 7.436,80
MENDI ASTEA 250,00
MALLORCA -816,25
SECRETARIA -3.900,00
IMPRENTA -1.463,65
TELEFONO -875,50
BANCOS -469,10
UDALA-DIPU -1.403,85
VARIOS -1.320,58
IBERDROLA -444,31
HANKA LUZE -1.500,00
OBRAK -53.667,41
LIBURUAK 5.868,50
CONFUSION -54,92
DANERA -36.234,37
   
OBRAK -53.667,41
LIBURUAK 5.868,50
GOIERRI -6.936,60
MENDIZALET 3.435,58

 

[ Atzera ]
mendixa
mendia bizirik